Een uniek sociaal collectief intelligent platform

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) MET
DE MENS CENTRAAL EN IN CONTROL